De Sărbători, vă gândiţi să faceţi donaţii?

Citește și

După cum ştiţi, organisme­le de binefa­cere sunt implicate în comunitate. Însă nu toate sunt la fel: unele sunt în­­registrate ca orga­nisme de binefacere, altele nu. Înregistrarea conferă anumite privilegii (cum ar fi emi­terea de chitanţe pentru deducerea de impozit), dar şi nişte responsa­bilităţi.

Un organism de binefa­ce­re este înregistrat atunci când înde­-pli­­neşte anumite cri­terii, acceptate de către Agence du revenu du Canada, care se asigură că sunt respectate regulile prevă­zute în Loi de l’impôt sur le revenu. Aces­te reguli se referă la respectarea obiec­­tu­lui activităţii de binefacere, evi­ta­rea activităţilor poli­tice partizane, precum şi a activităţilor comerciale interzise, respec­tarea regulilor privind activităţile sociale, ţinerea la zi a documentelor şi registrelor conform legii, depunerea declaraţiei anuale.

- Publicitate -

 

Organismele care au fost acceptate de către Agence du revenu du Canada şi care desfăşoară activităţi în Québec trebuie să se înregistreze şi la Revenu Québec.

Organismele de binefacere înregistra­te desfăşoară o activitate de finanţare, însă legea nu le permite să facă din finan­ţare obiectul lor principal de activitate. Finanţarea organismului este doar un mij­loc pentru a-şi realiza activităţile de binefa­cere.

- Publicitate -

Chitanţa emisă pentru primirea unei sume de bani reprezintă o probă scrisă şi oficială că o donaţie a fost făcută la un organism de binefacere înregistrat. Chitan­ţele servesc la deducerea din impozitul pe venit al persoanei sau întreprinderii care face donaţia.

Pentru o donaţie în bani, chitanţa trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la organismul de binefacere, numărul său de înregistrare, denumirea şi adresa exacte, conform înregistrării la Agence, menţiu­nea că această chitanţă este oficială, eliberată pentru o donaţie, chitanţă ce va servi la impozitul pe venit, locul şi data emiterii chitanţei, datele complete ale donatorului, suma totală donată, valoarea şi avantajele pe care donatorul le-a primit cu această ocazie. De asemenea, chitanţa va cuprinde şi semnătura persoanei autorizate de către organism să primească donaţii.

Suma înscrisă pe chitanţă ca fiind suma efectiv donată este cunoscută şi sub denumirea de “montant éligible”, fiind suma pe care donatorul o va lua în calcul în momentul calculării impozitului pe venit.

Pentru donaţiile în natură, alături de toate cele menţionate mai sus, chitanţa va cuprinde şi data la care bunul donat a fost remis, o scurtă descriere a acestui bun, va­loarea de piaţă a bunului donat în momentul efectuării donaţiei. În cazul în ca­re un evaluator profesionist a determinat valoarea bunului, pe chitanţă vor fi indicate numele şi adresa acestuia.

Pentru a obţine informaţii suplimen­tare asupra chitanţelor, vă invităm să consultaţi secţiunea Exemples – Reçus officiels de dons, pe site-ul Agence du revenu du Canada.

Articolul precedentCum vă place?
Articolul următorMici detalii care fac marea diferenţă
- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Muzeul Grevin din Montreal s-a închis

Muzeul Grevin din Montreal a anunțat azi că își închide porțile definitiv. Decizia a intrat în vigoare imediat. „După un...
- Publicitate -
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -