Salariat sau întreprinzător privat?

Citește și

Principala diferenţă între un salariat şi un întreprinzător particular (travailleur autonome) este dată de existenţa sau nu a unui raport de subordonare: între un sala­riat şi patronul său există un raport de subordonare, în timp ce în cazul întreprin­zătorului particular această subordonare nu există.

Legătura de subordonare se pre­zintă sub diferite forme. Salariatul este persoana care  execută un contract de muncă pentru angajatorul său. Salariatul trebuie să mun­ceas­că în schimbul unui salariu, în principiu executând el însuşi munca stabilită, du­pă orarul de muncă stabilit de angajator, în locurile impuse de acesta şi cu utilajele furnizate de el. Angajatorul supervizează activitatea salariatului, căruia îi spune ce să facă şi cum să facă.

- Publicitate -

Anumite criterii dintre cele men­ţio­nate pot lipsi din raporturile dintre salariat şi angajator; de exemplu, o persoană poate furniza ea însăşi utilajele, dar dacă munceşte într-un cadru restrâns, unde angajatorul îi impune în mod constant ce anume să facă şi când, poate fi un salariat.

Întreprinzătorul particular este un întreprinzător independent, care execută contracte de servicii pentru clien­ţii săi, în scopul de a obţine un profit. Astfel, decide el însuşi modul în care îşi execută munca, fiind propriul său stăpân, având propriile utilaje, asu­mându-şi profitul şi pierderile. El poate, de asemeni, să subcontracteze lucrări. Analiza ansamblului de factori se impune înain­te de a trage o concluzie.

Numărul de clienţi nu poate fi con­siderat ca un alt criteriu pentru a determina dacă este vorba despre muncă salariată sau de un întreprin­ză­tor particular. Important este să se sta­bi­lească dacă există un control, rea­li­­zat de către cel care oferă de muncă, în exe­cutarea muncii, cu examinarea criteriilor men­ţionate mai sus. Desigur, o persoană poate avea mai multe contracte de muncă, încheiate cu diferiţi patroni. Totul rezidă în studiul situaţiei concrete.

- Publicitate -

Un întreprinzător particular nu este acoperit de către C.S.S.T. (La Co­mmission de la santé et de la sécurité du travail du Québec) decât în cazul în care el a decis să cotizeze la acest re­gim. În plus, există mai multe criterii specifice care trebuie îndepli-nite pentru ca o persoană să fi consi-derată în­treprin­zător particular (tra­vailleur au­to­nome), în sensul Loi sur les accidents de travail et les ma-ladies professionnelles.

Puteţi obţine mai multe informa­ţii în acest sens adresându-va C.S.S.T. (www.csst.qc.ca).

- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Emmanuel Macron: Franța, gata să trimită trupe NATO în România

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat azi că Franța este pregătită să contribuie cu trupe NATO în România. Potrivit președintelui...
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -