Începe şcoala...

Începutul şcolii aduce cu sine o eferves­cenţă specială în cadrul fiecărei familii. În în­cer­carea de a asigura cel mai bun debut pentru copiii noştri, iată câteva idei de care vă puteţi servi încă de pe acum:

  • Încercaţi să structuraţi timpul liber al copilului;
  • Asiguraţi-vă că există o perioadă pentru joc, în care micul şcolar se poate relaxa în compania jucăriilor sale;
  • Introduceţi mici sarcini de tip academic, in­vi­tându-l pe copil să ia parte la rezol­va­rea unui puzzle, a unui joc de tip Memory Game sau Lotto;
  • Desenul şi jocurile logice sunt bine­venite.

Această perioadă va fi ulterior înlocuită cu cea dedicată realizării temelor. Momentele de lectură pot fi şi ele privilegiate. Pentru copiii cu dificultăţi de exprimare sau cei mai puţin francofoni, recomand lecturi în limba franceză sau, după caz, în limba în care şcolarul va studia ulterior.

Ce mai puteţi face?

  • Implicaţi copilul în pregătirile concrete pentru şcoală, oferindu-i posibilităţi de alegere în contextul de cumpărare a rechizitelor;
  • Dacă nu a mai fost la şcoală până acum, explicaţi copilului ce se întâmplă într-o clasă cu elevi şi cum decurge o zi obişnuită la şcoală;
  • Arătaţi-i copilului că aveţi în­­credere că va reuşi să înveţe bine, fără însă a insista prea mult asupra performanţei. Şcolarii au capacităţi diferite, în contexte academice diferite. Aceasta va constitui o mică „hrană” pentru stima de sine, esenţială la această vârstă;
  • Încercaţi să introduceţi câteva dintre regulile nescrise, esenţiale într-un grup social. De exemplu: nu vorbim atunci când nu suntem solicitaţi. Ulterior, verificaţi cu personalul şcolii regulile de respectat şi asiguraţi-vă că au fost bine înţelese de către copil.

Esenţial

Odată cu începerea activităţilor şcolare în­cer­caţi să diminuaţi timpul petrecut în faţa televizorului sau a calculatorului.

Ad