Bine de ştiut privind rezidenţa familială

Citește și

Aşa cum am arătat într-unul din articolele anterioare, rezidenţa fami­-lia­lă face parte din patrimoniul familial, din punct de vedere al legii din provincia Québec. Rezidenţa familială re­pre­zintă locuinţa în care soţii căsă­toriţi sau uniţi civil aleg să trăiască îm­preu­nă, indiferent dacă au copii sau nu.

Din punct de vedere juridic, rezidenţ­a familială este, prin definiţie, locul unde membrii familiei rămân atunci când îşi exercită principalele activităţi ca familie. Poate fi vorba de o casă, un condominiu, o lo­cuinţă în­chiriată etc.

- Publicitate -

Dacă sunteţi coproprietar al rezidenţei familiale împreună cu celălalt soţ, acesta va trebui să obţină acceptul dvs. pentru a putea ipoteca locuinţa, pentru a putea să o vândă sau să o închi­rieze.

Dacă însă doar unul dintre soţi este proprietar al rezidenţei, el nu va putea să ipotecheze, să vândă sau să închirieze lo­cuinţa considerată rezidenţă familială, fără acordul celuilalt soţ sau fără autorizarea tribunalului.

Acest lucru este posibil în momentul în care este înregistrată o declaraţie de re­zi­denţă familială (déclaration de résidence familiale) la Registre foncier.

- Publicitate -

Această declaraţie este un document înregistrat la Bureau de la publi-cité des droits. Declaraţia conţine doar menţiunea că imobilul în care soţii locuiesc este considerat rezidenţă familială. Declaraţia are scopul de a aviza terţele persoane că imobilul respectiv are rolul de rezidenţă fami-lială, cu toate consecinţele legale ce de­curg din aceasta.

De asemenea, declaraţia poate fi înscrisă şi în contractul de închi­rie­re sau de cumpărare a locuinţei. Ideal este ca, în momentul încheierii, să fie men­ţionat faptul că locuinţa va servi ca rezidenţă familială.

În ceea ce priveşte contractul de în­chiriere a unei locuinţe, dacă men­ţiunea nu a fost făcută în acelaşi timp cu sem­na­rea contractului, soţul interesat poate să trimită o scrisoare proprie­tarului imobilului, arătând că locuinţa este folosită ca re­zidenţă familială. Este indicat să existe o probă de transmitere a documentului, cum ar fi poşta recomandată.

Asemenea declaraţie se poate completa în orice moment, de către ambii soţi sau numai de către unul dintre ei, pe formularul tip care se poate procura şi apoi depune la Biroul sus amintit. Se poate completa chiar fără ca celălalt soţ să fie la curent.

Puteţi face aceste demersuri singuri sau apelând la serviciile unui notar sau ale unui avocat. La cerere, Biroul menţionat poate trimite formularul ce urmează a fi completat sau acesta poate fi găsit pe site-ul Registre foncier du Québec. Formularul trebuie completat şi semnat în condiţiile cerute prin lege.

- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Emmanuel Macron: Franța, gata să trimită trupe NATO în România

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat azi că Franța este pregătită să contribuie cu trupe NATO în România. Potrivit președintelui...
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -