Accesul la dosarele medicale

Un dosar medical cuprinde aşa-numitele informaţii personale. Orice informaţii despre o persoană care pot conduce la identificarea acesteia sunt consi­derate informaţii personale, indife­-rent dacă ele sunt pe suport de hârtie, pe suport audio sau electronic.

Pentru constituirea unui dosar me­-dical, doctorul trebuie să aibă un interes serios şi legitim, el reţinând doar infor­maţiile pertinente în dosar. În general, o persoană are acces la propriul său dosar medical. Alte persoane, cum ar fi perso­-nalul medical sau personalul care îi acordă asistenţă, pot avea acces la dosar în condiţiile legii sau cu autorizarea expre­să a persoanei despre al cărei dosar medical vorbim.

De asemeni, legea prevede că moştenitorii unei persoane decedate au acces la dosa­rul medical al acesteia, în virtutea exercitării drepturilor lor ca moştenitori. În aceeaşi situaţie se află şi beneficiarul poliţei de asigurare de viaţă a persoanei decedate sau beneficiarul regimului de pensii al aceste­ia. În plus, în situaţia în care o persoană face o acţiune în instanţă, prin care reclamă drepturi legate de starea sa de sănătate psihică sau fizică, partea adversă poate solicita accesul la informaţiile pertinente existente în dosarul medical al reclamantului.

- Publicitate -

În ceea ce priveşte un minor care a împlinit deja 14 ani, el are acces în mod automat la dosarul său medical. Părinţii au şi ei acces automat la acest dosar până când copilul devine major, adică până împlineşte 18 ani. De reţinut însă este faptul că spitalului îi este interzis să transmită părinţilor conţinutul dosarului medical al unui minor care a împlinit 14 ani, în cazul în care minorul refuză, iar medicul consideră că o eventuală comunicare a dosarului ar putea prejudicia sănătatea minorului. Dacă medicul consideră totuşi că această comunicare nu aduce niciun prejudiciu sănătăţii minorului, părinţii vor putea avea acces la dosarul minorului trecut de 14 ani, chiar în cazul refuzului expres al minorului în cauză.

Accesul la informaţiile din dosarul medical personal se realizează în mod diferit, în funcţie de locul unde se află dosarul. Astfel, dacă dosarul se află într-o clinică privată, aceasta trebuie să permită accesul la dosarul medical, în baza unei cereri scrise. Medicul dispune de un termen de 30 de zile pentru a răspunde. De asemeni, persoana în cauză poate fixa şi o întâlnire la clinică, în scopul consultării pe loc a acestui dosar, iar obţinerea de copii după dosarul respectiv se va face în schimbul unor costuri rezonabile.

Dacă dosarul se află într-un spital, cererea se va adresa în scris persoanei responsabile de accesul la documentele spitalului. Numele şi coordonatele acesteia se pot obţine în cadrul spitalului sau de la Commission d’accès à l’information, ori de la Services Québec. În acest caz, nu este prevăzut niciun termen pentru a răspunde cererii, însă, de regulă, accesul este permis în cel mai scurt timp posibil. De asemeni, vor exista costuri în cazul solicitării de copii din dosar.

În cazul refuzului accesului la dosarul medi­cal, legea prevede căi exprese de acţiune, pe care le vom prezenta în numărul viitor.