Divorţul. Ce să fac dacă nu am bani pentru avocat

Măritată şi cu copii, Ileana C., care trăieşte în Côte-des-Neiges, este într-o situaţie familială dificilă: soţul ei pare să-şi fi găsit o altă parteneră. Atmosfera din casa lor este foarte adesea tensionată, din cauza certurilor pe care le are cu soţul, iar acest lucru se răsfrânge, în mod nesănătos, asupra copiilor.

Soţul Ilenei C. lucrează şi are un venit mediu, dar ea nu are mijloacele materiale pentru a demara procedurile de divorţ şi nu doreşte să apeleze la ajutor juridic. În această situaţie, Ileana ne întreabă:

1. Dacă părăsirea domiciliului actual, împreună cu copiii, şi stabilirea într-o altă locuinţă poate să-i dăuneze în procesul de divorţ?

- Publicitate -

2. Cum ar putea să angajeze un avocat specializat, în situaţia în care nu are resurse financiare?

Răspuns:

Părăsirea domiciliului conjugal nu este, în Canada, un motiv de divorţ. Din contra, în situaţia dumneavoastră, nu aveţi altă posibilitate decât să plecaţi, împreună cu copiii – în interesul acestora, în primul rînd – din mediul conflictual care s-a instalat la domiciliu.

Cât priveşte a doua întrebare, există în Codul de procedură ci­vi­lă prevederi privind acţiuni pentru asigurarea cheltuie­lilor pe care o să le suportaţi cu procesul de divorţ, inclusiv plata avocatu­lui dvs.

Astfel, odată cu acţiunea de divorţ, avocatul dumneavoastră va face, pe lângă cererea de pensie alimentară pentru dumneavoas­tră şi copii, şi o cerere privind asigurarea plăţii cheltuielilor de judecată, pe care soţul pârât va trebui să le suporte. Această cerere va fi judecată împreună cu acelea pentru pensiile alimentare de urgenţă.

Sperăm că răspunsurile noastre vă vor fi utile şi vă dorim succes.

Notă: Prezenta constituie o opinie juridică, în limita faptelor expuse, şi nu reprezintă un aviz complet asupra cauzei, motiv pentru care vă recomandăm să consultaţi un avocat.