Şi azi îmi amintesc cum mă amuzam, pe vremea când eram copil, să scriu şi să dese­nez iarna pe ferestrele aburite şi pline de condens din apartamentul părinţilor de la Cra­iova. Ci­ne nu-şi mai aminteşte de locuin­ţele şi de “condi­ţiunilii” create de “iepoca de aur’’?! Cine poate să uite acele blocuri făcute de partidul comunist, aşa la repezeală şi de mântuială, doar ca să se afle-n treabă şi să se laude siste­mul că a construit locuinţe pentru clasa proletară?

În România, în special în perioada comu­nistă, unul dintre multele lucruri făcute de cea mai proastă calitate erau uşile şi ferestrele. La acele blocuri, cu pereţi din beton prefabricat şi fără niciun minim de izolare termică, o mare pierdere de căldură (atunci când era şi aia) se făcea prin ferestrele subţiri şi cu închizătoare fragilă. Chiar dacă şi aici, în Canada, se mai găsesc pe la unele case şi blocuri de apartamente uşi şi ferestre de pes­te 20 sau 30 de ani (chiar şi mai vechi, în unele cazuri), au totuşi o calitate cu mult mai bună şi o mult mai mare rezistenţă la infil­tra­ţia aerului.

Noua tehnologie şi arhitectură şi-a spus cuvântul şi în domeniul uşilor şi al ferestre­lor. În ultimii 10-20 de ani s-a dezvoltat, atât în America de Nord, cât şi în Europa (inclusiv Ro­­mânia), o adevărată industrie a uşilor şi ferestrelor de acest tip. Chiar şi în cadrul comunităţii româneşti de la Montréal se găsesc din ce în ce mai mulţi instalatori şi producători de uşi şi ferestre care au certificarea Energy Star.

În ziua de azi, cine-şi doreşte o locuinţă de bună calitate are automat şi pretenţia de a avea uşi şi ferestre certificate energetic. Sunt cu puţin mai scumpe decât cele considerate “tradiţionale”, dar, în schimb, eco­nomia de căldură este mult mai mare. Ele ajung să fie chiar şi cu 40% mai eficiente decât cele din generaţiile anterioare.

În plus, pe lângă economiile de energie (atât iarna, cât şi vara), ele asigură şi un confort mult mai bun, contri­bu­ind pe timpul iernii la diminuarea la maximum a umi­dităţii şi a condensului de pe ferestre (spre ghinionul şi instisfacţia copii­lor), dar şi la filtra­rea razelor ultraviolete pe timpul verii.

Tot Energy Star ar trebui să fie şi echi­pamentele electrocasnice: frigiderul, congelatorul, schimbătorul de căldură, boilerul de apă caldă etc. Dar, despre toate acestea şi despre rentabilitatea lor, în numerele următoare ale acestui ziar.

Ad