Cum să concepem un plan de afaceri

Citește și

business planFie că ne este impus ca o condiţie obligatorie în a putea face primul pas spre finanţare, fie că plecăm la drum pe cont propriu fără a apela la surse de credi­tare, indubitabil planul de afaceri reprezintă o sursă inestimabilă de be­-ne­ficii, atât imediate, cât şi viitoare, pentru întreprinzătorul care îşi începe propria afacere.

Punerea la punct a unui astfel de plan va ajuta atât proprietarii, cât şi cre­ditorii noii afaceri să înţeleagă mult mai bine detaliile costurilor implicate, avantajele, punctele forte sau slăbiciunile ideii în sine şi, în primul rând, oferă po­sibilitatea identificării în avans a even­tualelor probleme ce pot pune piedici importante noului proiect, în special în faza vitală de început.

- Publicitate -

În funcţie de natura afacerii, există câteva componente care, în mod obligatoriu, trebuie să facă parte dintr-un plan de afaceri. Acestea sunt:

Sumarul Executiv

 • Ideea de business
 • Scopurile şi obiectivele
 • Structura juridică (firmă înregistrată sau companie încorporată)
 • Detalii despre proprietari şi perso­-nalul executiv
 • Descrierea bunurilor şi a serviciilor oferite
 • Avantajele şi noutatea ideii de business, modul cum aceasta se deosebeşte de cele deja existente
 • Detalii despre clienţii potenţiali
 • Strategia de marketing şi dezvoltare
 • Previziuni financiare – vânzări, cheltuieli, cash-flow (pe o perioadă de 3-5 ani).

Strategia de business

- Publicitate -

Este o secţiune care presupune o descriere a următoarelor elemente:

 • Istoria afacerii (nouă, existentă, dezvoltare)
 • Realizările şi evoluţia carierei profesionale a proprietarilor
 • Viziunea şi misiunea proiectului de business
 • Modelul de business (raportat la structură, funcţionare şi dezvoltare vii­toare), activitate sezonieră, ciclică, permanentă, evidenţierea momentelor de vârf şi de scădere în activitate etc.
 • Avantajul competitiv al proiectului propus, comparat cu cel al afacerilor de acelaşi gen deja existente (exemplu: costuri de producţie reduse, avantaje tehnologice, targetul de clienţi, marke­-ting agresiv etc.)
 • Obiective pe termen scurt şi lung, momentele din timp la care se vor efectua viitoare evaluări şi ajustări.

Descrierea produselor şi a serviciilor oferite spre vânzare

În această secţiune, se va face o descriere în detaliu a tipului de produse şi servicii ce vor constitui obiectul de activitate al firmei, informaţii referitoare la numeroasele atribute, precum şi la gradul de unicitate al acestora.

Analiza SWOT

Analiza SWOT repre­zintă, de fapt, o descriere deta­-liată a patru elemente care, luate în ansamblu, definesc poten­ţialele obstacole ale pro­iectului, precum şi strategia de evitare a acestora. SWOT reprezintă:

 • Strenghts (puncte forte)
 • Weaknesses (puncte slabe)
 • Opportunities (oportunităţi)
 • Threats (ameninţări).

Prezentarea şi analiza acestor elemente generează un anumit grad de credibilitate al proiectului.

Strategia de marketing

Conţine analiza efectuată asupra sectorului de activitate ales, potenţialul de creştere, poziţia pe care firma dvs. se va plasa vis-à-vis de concurenţă şi clienţii potenţiali, metodele de promo­vare (inclusiv e-commerce, prezenţă online), care sunt clienţii ţintă, detalii despre mixul de marketing precum şi bugetul disponibil pentru acesta.

Prezentarea operaţiunilor firmei

Această secţiune prezintă desfă­şu­rarea activităţii de zi cu zi, incluzând necesităţile de funcţionare (spaţiu comercial necesar, birou la domiciliu, furnizori, metodele de producţie, măsuri de control al calităţii, nevoi tehnologice, contabilitate şi evidenţă financiară).

Planul financiar

În cadrul acestei secţiuni se vor include informaţii referitoare la costu­rile şi previziunile legate de existenţa elementelor din secţiunile anterioare, şi anume: salarii, retribuţii, subcontractori, previziuni pentru cifra de vânzări şi costuri, în general (prin prisma a 3 scenarii posibile: conservator – cel mai probabil, cel mai rău caz şi cel mai bun caz). Tot aici se vor include şi informa­ţii referitoare la sursele de finanţare (aport personal, surse de creditare externe), capital necesar, programul de rambursare a împrumuturilor, implicaţii şi consecinţe fiscale.

- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Muzeul Grevin din Montreal s-a închis

Muzeul Grevin din Montreal a anunțat azi că își închide porțile definitiv. Decizia a intrat în vigoare imediat. „După un...
- Publicitate -
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -