Reglementările provinciale, menite să limiteze efectele planificării fiscale agresive

Citește și

Încă din luna octombrie 2009, guvernul provinciei Québec a adoptat reglementări speciale care vizează în mod direct schemele de planificare fiscală agresivă. Acestea din urmă sunt definite a fi acele tranzacţii care respectă litera legii fiscale, dar nu şi spiritul acesteia.

Noile măsuri adoptate de guvern privesc cu predilecţie acele tranzacţii care reduc rata de impozit efectivă (pentru un anumit tip de venit) sub nivelul impus de politicile fiscale. Poziţia guvernului pro­vincial este aceea că o planificare fiscală agresivă afectează, în mod automat, justeţea şi integritatea sistemului fiscal din Québec.

- Publicitate -

Revenu Qué­bec a declarat, prin purtătorii săi de cuvânt, că aceste măsuri de contracarare a planificării fiscale agresive vor obliga contribuabilii să se gândească de două ori înainte de aplicarea unor astfel de scheme fiscale. Mai mult, măsurile luate de guvern vor face ca sistemul de auto-cotizare să impună un grad mult mai ridicat de responsabilizare a contribuabililor, dar şi a profesio­niştilor din domeniul contabil şi fiscal, atunci când aceştia propun clienţilor scenarii fiscale specifice.

În general, aceste prevederi vi­zează tranzacţiile care au avut loc du­pă data de 15 octombrie 2009. Totuşi, ele nu se vor aplica tranzac­ţiilor care fac parte dintr-o serie începută înainte de data specificată şi definitivată înainte de 1 ianuarie 2010.

Odată cu adoptarea reglementă­rilor privitoare la limitarea efectelor planificării fiscale agresive, a fost impusă şi divulgarea obligatorie a tuturor tranzacţiilor “confidenţiale” dar şi a celor “condiţionale”, care presu­pun o remunerare condiţională, în funcţie de rezultatul fiscal obţinut.

- Publicitate -

Prin tranzacţii “confidenţiale” se înţe­leg acele tranzacţii care produc un beneficiu fiscal de minimum 25.000$ sau o reducere a venitului impozabil de cel puţin 100.000$, care sunt bazate pe un contract încheiat între un contribuabil şi un specialist profesionist din domeniul fiscal şi care impune contribuabilului menţinerea confidenţialităţii faţă de terţe persoane. Tranzacţiile bazate pe remunerarea condiţională sunt acelea care fac ca plata consultantului fiscal să fie bazată pe comision, în funcţie de gradul de realizare a scopului de reducere a venitului sau impozitului de plată.

În bază reglemen­tă­rilor legale, toate tranzac­ţiile confidenţiale sau cele care au la bază remunerarea condiţională trebuie să fie divulgate de contribuabil către Revenu Québec, cel mai târziu în data limită de producere a declaraţiei de impozit a anului în care prima tranzacţie a avut loc. Divulgarea trebuie făcută prin intermediul unui formu­lar special şi se transmite către Direction principale de la lutte contre les planifications fiscales abusives, fie online, fie prin scrisoare recomandată. Informaţiile furnizate trebuie să conţină descrierea detaliată a tranzacţiei în sine, cât şi a efectelor şi rezultatelor fiscale urmărite. Este important de menţionat faptul că acţiunea de divulgare poate fi consi­-derată completă doar atunci când Revenu Québec nu contactează contribuabilul în intervalul de 120 de zile de la data transmisiei formularului specific.

Nedivulgarea unei tranzacţii de genul celor menţionate anterior, în termenul limită legal, presupune o amendă minimă de 10.000$, plus 1.000$ pentru fiecare zi de întârziere, până la maximum de 100.000$. De asemenea, Revenu Québec va putea penaliza contribuabilul respectiv, prin anularea avantajelor fiscale de care a beneficiat prin tranzacţia nedivulgată.

Până la momentul când aceste măsuri au fost adoptate în anul 2009, Revenu Québec putea să penalizeze doar tranzacţiile fiscale rezultate din folosirea abuzivă sau cu rea intenţie a prevederilor Codului Fiscal din Québec.

Noile măsuri extind definiţia tranzacţiilor de planificare fiscală agresivă către tranzacţiile ale căror prim obiectiv este acela al obţinerii unui beneficiu fiscal în baza preve­-derilor legilor provinciei Québec, fe-derale sau ale oricărei alte provincii (ori teritoiu). De asemenea, în cazul unei tranzacţii de acest tip, perioada normală de prescriere de 3 ani se extinde până la un termen de 7 ani de la data avizului de cotizaţie. Această extindere poate fi evitată prin divulga­rea efectuată în baza formularului prescris de guvern.

Mai mult decât posibilele penalizări menţionate anterior, reglementările menţionate prevăd că, în cazul în care obligaţiile legale nu sunt respectate, contribuabilul poate fi penalizat adiţional cu 25% din beneficiul taxabil realizat din respectiva tranzacţie. În plus, promotorul unui astfel de scenariu fiscal (şi anume specialistul fiscal) poate fi, la rândul lui, penalizat cu 12,5% din onorariul încasat.

- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Muzeul Grevin din Montreal s-a închis

Muzeul Grevin din Montreal a anunțat azi că își închide porțile definitiv. Decizia a intrat în vigoare imediat. „După un...
- Publicitate -
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -