Erori comune în pregătirea declaraţiilor de impozit personal

Citește și

t1canadaProcesul de pregătire a unei decla­ra­ţii de impozit personal este cu mult mai com­plex decât poate bănui marea majoritate a contri­buabililor. Chiar dacă declaraţia dvs. pare foarte simplă (şi chiar mult mai simplă atunci când o realizăm cu ajutorul unui program de calculator), este foarte probabil ca în acest proces ”extrem de simplu” nenumărate erori să se fi strecurat.

În baza experienţei practice, îmi permit să semnalez, în următoarele rânduri, câ­teva dintre cele mai frecvente erori apărute în procesul realizării declaraţiilor de impozit personal.

- Publicitate -

1. Nu vă bazaţi în întregime pe sfaturile şi soluţiile propuse de funcţionarii autori­tă­ţi­lor fiscale. Procentul de erori, în cadrul răs­punsurilor oferite de funcţionarii Re­venu Québec, este de peste 36%, după cum a comunicat Verificatorul General al Québecului.

2. Nu reclamaţi contribuţiile REER sau deducerea aferentă amortizării acti­velor atunci când nu sunteţi în situaţia de a plăti impozit. Aceste deduceri trebuie evitate, dat fiind faptul că ele pot fi amânate pentru anii ulteriori.

3. Nu uitaţi să deduceţi factura afe­-rentă onorariului plătit contabilului, atunci când sunteţi lucrător autonom sau obţineţi venituri din închirierea imobilelor. Desigur, aveţi dreptul să deduceţi doar porţiunea de onorariu aferentă activităţii comerciale.

- Publicitate -

4. Nu reclamaţi pierderi locative anuale mai mari de 10.000$. Vă expuneţi auto­mat riscului de a fi verificaţi de către Re­venu Québec. Acesta a şi declarat, de altfel, că astfel de pierderi anuale, reclamate în activitatea de închiriere de locuin­ţe, atrag iminenţa unei verificări fiscale.

5. Nu exageraţi cu procentajul de folosinţă a automobilului în cadrul activităţii dvs. comerciale. De asemenea, necu­noaşterea metodelor de calcul alternative pentru determinarea procentajului de folosire a automobilului fac posibilă irosirea unor importante sume de bani.

6. Nu uitaţi să reclamaţi noul credit de solidaritate, instituit din anul 2010 de către Revenu Québec. Acesta, printre altele, vi­ne să înlocuiască creditul de TVQ şi cel funciar, calculat până anul trecut în baza RL-4, primit de la proprietarul imobilului. Creditul se plăteşte lunar şi doar prin depozit direct în contul bancar. Prin urmare, nu uitaţi să vă înscrieţi la Revenu Québec pentru dépôt direct.

7. Nu reclamaţi inutil, la Guvernul federal, suma afe­rentă pentru frais de garde d’enfants. Este foarte posibil ca această dedu­cere să nu genereze rambursare supli­men­tară de impozit, însă este foarte sigur că, prin aplica­rea acestei deduceri, vă veţi reduce auto­mat suma afe­-rentă alocaţiei federale pentru copil.

8. Nu reclamaţi excepţia pentru reşedinţă personală la vânzarea unui chalet sau a unei proprietăţi aflate în afara Canadei. În general, această abordare s-a dovedit a nu fi avantajoasă.

9. Nu vă bazaţi în totalitate pe sugestiile şi opţiunile alese automat de către progra­me­le de calculator care realizează declaraţii de impozit. Acestea, în mod automat, aleg op­ţiunea care vă aduce maximul de impozit rambursabil. Însă această opţiune nu este întotdeauna cea mai avantajoasă, deoarece, într-un anumit an, programul poate alege să folosiţi instantaneu un cre­dit, pentru o rambursare minimă. Acest credit ar putea să fie păstrat pentru anii viitori sau folosit pentru unul dintre anii precedenţi, situaţie în care ram­bursarea să fie mult mai mare. Programele de calculator, chiar dacă sunt foarte simple şi practice, nu pot înlocui niciodată judecata unui expert în domeniu.

10. Un număr enorm de aşa-zişi “preparatori de declaraţii de impozit” omit, din necunoaştere, să deducă, la cheltuieli medicale, primele plătite pentru asigurările medicale private, de grup sau de medicamente. În realitate, auto-inti­-tulaţii “preparatori de declaraţii de impozit” nu înţeleg elementul fis­cal asociat plăţilor efectuate pentru asigurările colective. Să presupunem, spre exemplu, că aveţi o asigurare colectivă tipică, care în total costă 2.500$ anual, la care dvs. plătiţi 60% din prime, 1.500$, iar angajatorul plăteşte 40%, 1.000$.

La Federal, porţiunea plătită de angajator nu este impozabilă. La Québec, aceas­tă sumă este impozabilă şi este indicată la căsuţa J din RL – 1. Această porţiune plătită dvs. de către anga­jator este impozabilă, însă, pe de altă parte, aveţi şi dreptul de a deduce res­pectiva sumă ca fiind o cheltuială medi­cală. În general, această sumă fiind inclusă în căsuţa J din RL – 1, deducerea este bine calculată. Ceea ce este omis în mod frecvent este porţiunea pe care dvs. o plătiţi în cadrul asigurării colective, şi anume, în exemplul nostru, porţiunea de 1.500$. Această sumă ar trebui, în mod normal, să fie înscrisă în căsuţa 85 din T4, însă, din păcate, foarte mulţi angajatori emitenţi de T4 care oferă asigurări colective omit înscrierea unei sume în această căsuţă. În această situaţie, o moda­-litate de aflare a sumei plătite de dvs. personal este ultimul talon de plată al anului fiscal de referinţă.

Nu uitaţi, aşadar, să îi prezentaţi contabilului acest document, pentru a putea be­neficia la maxim de drepturile dvs. fiscale.

- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Muzeul Grevin din Montreal s-a închis

Muzeul Grevin din Montreal a anunțat azi că își închide porțile definitiv. Decizia a intrat în vigoare imediat. „După un...
- Publicitate -
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -