Cum să asiguraţi calitatea declaraţiei dvs. de impozit

Citește și

impoziteConform statisticilor existente la nivel naţional, din totalul declara­ţiilor de impozit personale, cel puţin 40% sunt pregătite de diverse persoane care au legătură cu acest domeniu mai mult, mai puţin sau deloc, altele decât contabilii profesionişti, agreaţi, recunos­cuţi ca atare de către ordinul profesional specific.

Riscul de apariţie a erorilor există pretutindeni, inclusiv în cadrul muncii des­făşurate de profesionişti. Însă, dacă asociem acest element cu complexitatea din ce în ce mai crescută a producerii declaraţiilor de impozit, obţinem pe total o posibilitate foarte mare ca rezultatele în­scrise în declaraţia de impozit să nu fie cele corecte sau cele optime, în raport cu situaţia dvs. specifică. În cele ce urmează, vom trece în revistă câteva elemente me­nite să reducă riscurile apariţiei de erori în cadrul decla­raţiei de impozit.

- Publicitate -

1. Înainte de toate, apelaţi la serviciile unui contabil profesional recunoscut. Contabilii Profesionişti Agreaţi (CPA) sunt con­tabilii cel mai bine pregă­tiţi şi poziţionaţi pentru a pregăti decla­ra­ţiile de impozit personale. Pregătirea lor în domeniul fiscalităţii este aprofundată şi recu­noscută. Din păcate, foarte mulţi particu­- lari folosesc serviciile expres ale “con­ta­-bililor” neagreaţi sau fără titlu profesional, antrenând astfel riscul de a plăti mai mult impozit decât necesar. Pe de altă parte, opusul acestei situaţii, plata unui impozit mai mic decât cel real poate să ducă la complicaţii dintre cele mai ne­gative, care vă vor putea urmări pe parcursul unei perioade de timp îndelungate.

2. Asiguraţi-vă că profesionistul ales pentru pregătirea declaraţiei foloseşte foi de control al calităţii declaraţiilor de impozit pro­duse. Aceste foi de control sunt menite să-i ofere garanţia că toate elementele importante au fost luate în consideraţie pentru declaraţia dvs. de impozit.

3. Asiguraţi-vă, de asemenea, că persoana aleasă foloseşte un software profesional pentru pregătirea decla­raţiilor de impozit. Aceste programe nu sunt disponibile pe raftu­rile magazinelor. În plus, dacă declaraţia este completată manual, riscul de erori de­vine şi mai mare. Ştiaţi că, în Québec, un cu­plu de pensionari care do­reşte să frac­ţio­neze şi apoi să repartizeze între ei venitul provenit din pensie trebuie să pregătească cel puţin 12 decla­raţii de impozit pentru a putea determina care dintre ele este cea mai apropiată de cea opti­mă? Cea mai apropiată, deoarece varianta optimă nu poate fi calculată decât cu un program specializat de producere a decla­raţiilor de impozit.

- Publicitate -

4. Asiguraţi-vă că firma contabilă aleasă are un bun sistem de verificare a declaraţiilor. În general, este preferabil ca o persoană să se ocupe de pregătirea primară a declaraţiilor de impozit şi apoi o alta, mult mai experimentată, să le verifice, în vede­rea redu­­cerii riscului de omisiune, neatenţie, inversări de cifre etc.

5. Asiguraţi-vă că profesionistul ales a pregătit un comparativ al rezultatului  anului curent în raport cu cele ale anilor trecuţi şi că v-a explicat motivul diferenţelor importante. În cazul în care aveţi un nou contabil, va trebui ca dvs. să-i furnizaţi rezultatele anilor trecuţi şi apoi să cereţi discutarea eventualelor dife­renţe apărute.

6. Asiguraţi-vă că furnizaţi din timp profesio­nistului dvs. avizele de cotizaţie ale anului trecut şi că acesta verifică să nu fi apărut între timp diferenţe faţă de calculele anului anterior. Dacă există diferenţe, este necesar ca ele să fie cunoscute înainte de terminarea perioadei permise (90 de zile de la data avizului), în cadrul căreia se poa­te proceda la depu­ne­rea unei cereri de opo­ziţie.

7. Un bun serviciu trebuie neapărat să includă şi o planificare fiscală (chiar şi mi­nimă) la sfârşitul anului sau, cel mai târziu, îna­inte de încheierea perioadei de contri­buţie REER (data de 1 martie a fiecărui an). Pentru aceasta este nevoie să furni­zaţi din timp contabilului dvs. documentele necesare pentru efectuarea calculelor estimative.

8. Revizuiţi şi dvs. declaraţia de impozit după ce aceasta a fost produsă, fo­lo­sind documentele şi formularele returnate de contabil. Comparaţi rezultatele curente cu cele ale anilor anteriori şi, dacă aveţi între­bări, nu ezitaţi să le prezentaţi celor ce v-au pregătit acest document.

- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Muzeul Grevin din Montreal s-a închis

Muzeul Grevin din Montreal a anunțat azi că își închide porțile definitiv. Decizia a intrat în vigoare imediat. „După un...
- Publicitate -
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -