Sumarul bugetului provincial 2014-2015

Citește și

dolari canadieniMăsurile cuprinse în Pro­iectul de buget provincial al Qué­becului, pentru perioada 2014- 2015, confirmă intenţiile deja anunţate, atât de balansare fiscală (prevă­zută pentru perioada 2015-2016), cât şi de creare de noi locuri de muncă şi creştere economică în Québec.

În cele ce urmează, găsiţi un rezumat al celor mai importante măsuri cu caracter fiscal, propuse pentru perioada 2014-2015.

- Publicitate -

1. La nivel individual, contri­bu­ţia pa­rentală pentru grădi­niţele subvenţionate se va mo­di­fica astfel:

  • 8$ începând cu 1 septembrie 2014;
  • 9$ începând cu 1 septembrie 2015;
  • 9.2$ începând cu 1 septembrie 2016.

2. Măsuri pentru sectorul co­-mercial, de investiţii şi afaceri:

Creşterea procentuală a creditului rambursabil oferit com­paniilor care au în exploatare unităţi de turism (hotel, chalet, pensiuni) şi care efectuează lucrări de re­novare şi reabilitare. Creditul este de 25%, aplicabil la suma care depăşeşte minimul necesar de investiţie de 50.000$, până la un maxim de 750.000$ în cadrul unui an fiscal.

- Publicitate -

Companiile care dezvoltă progra­me noi de investiţii ce presupun un consum suplimentar de energie electrică vor putea beneficia de tarife reduse la plata acesteia.

Implementarea de acţiuni care să ofere sprijin celor mai profitabile şi prospere companii din Québec, odată ce acestea au trecut de faza de instabilitate ine­­-rentă debutului de activitate. În urmă­torii trei ani, vor fi selectate câte o sută de întreprin­deri, în vederea stimulării lor rapide pentru atingerea stadiului optim de performanţă şi competitivitate, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Pentru companiile noi, care deţin planuri de afaceri viabile, un supliment de 25 mili­oane de dolari va fi pus la dispoziţia «Investissement Québec» şi «Anges Québec Capital Fund», în vederea oferirii stimulentelor financiare necesare acestora.

3. Măsuri cu caracter de întă­rire a disciplinei şi eficientizării măsurilor de control fiscale:

Instalarea de module de înregistrare a vânzărilor, în baruri şi resto-baruri;

Obligativitatea de a fur­niza o factură fiecărui client;

Multiplicarea şi eficientizarea acţiunilor de verificare fiscală pe teren;

Măsuri de conştientizare a publi­cului, privitoare la importanţa de a primi o factură pentru fiecare cumpărătură efectuată;

Instituirea unui program de subven­ţii pentru achziţionarea modulelor electronice de înregistrare.

4. Implementarea obligativi­tă­ţii obţi­ne­rii unei atestări din partea Revenu Québec, pentru agenţiile de plasament:

Atestarea va deveni obli­-gatorie începând cu toamna anului 2014, în cazul unor contracte care depăşesc 2.500$;

Clienţii agenţiilor de plasament vor fi obligaţi să raporteze sumele plătite către agenţii.

5. Noi măsuri pentru contractele private de renovări şi construcţii:

Înce­pând cu septembrie 2014, orice compa­nie de construc­ţii sau renovări deţinătoare a unei licenţe RBQ va fi obli­gată ca, înainte de a contracta o lucrare privată în valoa­re de peste 25.000$, să obţină în prea­-labil un certificat de atestare din partea Revenu Québec;

Clientul acestei firme – adică persoana particulară sau compania beneficiară a lucrării de construcţie – va fi obligat să verifice autenticitatea respecti­-vului atestat, pe site-ul web al Revenu Québec;

Atestatul emis este valabil doar 90 de zile, astfel încât, dacă lucrarea du­rează mai mult, intervine obligativitatea reînnoirii lui, în mod repetat, până la termi­narea proiectului respectiv;

Noi măsuri împotriva înfiinţării firmelor «fantomă» şi a emiterii de facturi false, prin intensificarea controlului asupra firmelor care activează în sectorul de construcţii, îmbunătă­ţirea criteriului de selectare a firmelor ce urmează a fi verificate, validarea identităţii acţio­-narilor şi administratorilor de companii, verificarea existenţei şi validităţii unei activităţi co­merciale reale.

- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele articole

Ucraina, Rusia, Bette Davis și Alberto Sordi 

În 1972, Bette Davis și Alberto Sordi au fost protagoniștii unui film italian Lo scopone scientifico (în românește, tradus...
- Publicitate -
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -