Implicațiile fiscale GST/HST și TVQ în cadrul clinicilor dentare

Citește și

Taxele pe valoarea adăugată, respectiv GST/HST  la nivel federal, și QST la nivel provincial (Québec), au un impact fiscal destul de important asupra entităților economice care oferă servicii exceptate. În această ca­tegorie intră aproape toate serviciile medicale, iar  în ca­drul comentariului nostru actual vom discuta situația clinicilor dentare.

După cum probabil este cunoscut, taxa federală (GST) este aplicabilă în procent de 5%, iar taxa provincială în Québec este aplicabilă în procent de 9,975%. Aceste taxe de vânzare sunt aplicate la aproape majo­ritatea bunurilor și serviciilor vândute. Cu toate acestea, există și câteva excepții.

- Publicitate -

Așa cum spuneam, printre aceste excepții se gă­sesc și serviciile oferite de clinicile dentare. Conform legilor care administrează cele două taxe mai sus menționate, cele mai multe dintre serviciile oferite de clinicile dentare sunt «exceptate», ceea ce înseamnă că taxele GST/HST și QST nu sunt adăugate la valoarea facturii emise de către medic. La prima vedere, această prevedere fiscală pare a fi o veste bună.

Totuși, exceptarea serviciilor medicale dentare de la plată taxelor pe valoarea adăugată face ca respectivei clinici dentare să-i fie refuzat dreptul de a recupe­ra taxele plătite în cadrul cheltuielilor curente de funcționare. Dintre acestea, plata chiriei pentru cabinet sau achiziționarea de echipamente reprezintă categorii de cheltuieli care înglobează sume importante de taxe ce nu pot fi recuperate.

Ca urmare, costul de funcționare a unor astfel de clinici este mult crescut.

- Publicitate -

Totuși, clinicile dentare pot oferi și alte tipuri de servicii care au un statut diferit, respectiv tratament fiscal diferit. Între acestea, putem menționa serviciile «cosmetice» dentare. Acest tip de servicii au un caracter taxabil, astfel că respectiva clinică dentară este obligată să adauge taxele la valoarea facturii emise. Însă pentru aceasta, clinica dentară trebuie să se înscrie la guvern pentru obținerea numerelor de GST/HST și QST. Această obligație intervine odată ce totalul serviciilor taxabile și al celor taxabile la 0% depășește plafonul de $30,000.

Ca urmare, clinica dentară respectivă poate recupera taxele incluse în orice cheltuială legată sau efectuată în scopul desfășurării activității de cosmetică dentară. În cazul în care anumite cheltuieli (cum ar fi chiria, de exemplu) sunt comune atât activității de servicii dentare (exceptate) cât și activității de cosmetică dentară (taxabile), pentru calculul sumei de taxe recuperabile se va ține cont de procentul de alocare a res­pec­tivei cheltuieli pe fiecare tip de venit în parte.

Totuși, în cazul în care un serviciu de cosmetică dentară este oferit în scopul de a reconstrui, în scopuri medicale sau în cazul în care este plătită de că­tre un plan de asigurare provincial, acestea continuă să fie exceptate de plata taxelor TPS și TVQ.

O altă categorie de servicii ce pot fi oferite de cli­-nicile dentare sunt acelea de produse de ortodonție, proteze, servicii de laborator dentar etc. Acest tip de servicii este caracterziat ca fiind taxabil la rata de 0%. De ce această particularitate care în realitate nu înseamnă colectare de taxe GST/HST și QST? Pentru că serviciile 0% taxabile dau dreptul clinicii care le oferă să recupereze taxele plătite incluse în cheltuileile strict aferente respectivei activități.

ATEN|IE: serviciul medical de ortodonție continuă să fie exceptat și, în mod automat, nu dă dreptul de a recupera taxele TPS și TVQ. Doar produsele de ortodonție pot fi considerate taxabile 0%.

În situația în care servicii taxabile la cota de 0% sunt oferite de către o clinică dentară, o foarte mare atenție, respectiv accent din partea autorităților fiscale, se pune pe evidențierea clară și separată, la momentul facturării, a serviciilor netaxabile și a celor taxabile.

- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele articole

Olivia Newton-John a încetat din viață. Ea a avea 73 de ani

Artista și cântăreața Olivia Newton-John a încetat din viață, potrivit unui anunț făcut de soțul ei. Soțul Oliviei, John Easterling,...
- Publicitate -
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -