Testamentul ca instrument de planificare fiscală

testamentPentru a putea reține controlul asupra « averii » acumulate de-a lungul vieții, pentru a proteja interesele financiare ale urmașilor și pentru ca dorințele din timpul vieții să fie puse în aplicare după momentul trecerii în neființă, întocmirea unui testament este o condiție obligatorie, dar și înțeleaptă, atunci când acest aranjament are la bază o planificare financiară și fiscală temeinică.

Pentru realizarea acestui lucru, câteva elemente importante trebuiesc a fi considerate astfel încât bunurile testamentare să rămână în mâinile moștenitorilor în felul în care persoana decedată și-a dorit.

Următoarele întrebări pot fi utile în oferirea unor răspunsuri ce pot ajuta la acest poroces și anume:
– În cazul în care există un testament, este acesta actualizat?

– Are acesta în vedere partajarea patrimoniului familial?

– Face acesta referire la numirea unui tutor pentru copii?

– Oferă acesta executorilor testamentari suficientă flexibilitate în așa fel încât aceștia să poată lua decizii corecte în vederea minimizarii consecințelor fiscale asupra beneficiarilor și moștenitorilor?

– Vor fi moștenite bunuri de către soț/soție care de-a lungul timpului s-au apreciat valoric și care creează un câștig de capital automat la data decesului?

– Este bine întocmit astfel încât transferul către moștenitori a bunurilor deținute în afară Canadei să creeze minimul de impact fiscal prin plata impozitelor în alte state?

– Este conceput astfel încât membrii de familie care nu sunt acționari ai unor posibile companii să beneficieze de părți din acestea?

– Este pregătită o listă actualizată a tuturor proprietăților, locațiilor cât și costul fiscal al acestora?

– Este desemnat un beneficiar specific pentru sumele existente în fondul RRSP, RRIF sau pentru valoarea plătibilă pentru asigurarea de viață?

– Vor fi suficiente fondurile de cash disponibile la momentul decesului pentru a putea fi utilizate la plata impozitelor imediat datorate?

 

Este de asemenea foarte important ca toate condițiile prevăzute în testament să fie în strânsă corelanta cu contractul pre-nupțial cât și cu statutul companiei pe care o dețineți.

Testamentul cât și planificarea riguroasă a succesiunii sunt două instrumente care vă pot asigura garanția unei repartizări a bunurilor deținute în modul în care vă doriți și cu costuri fiscale minime. Testamentul, în plus, este cel ce stabilește fără echivoc toți parametrii succesiunii care va urma, indicând în mod specific maniera în care bunurile moștenite vor fi repartizate și către cine anume, în condițiile respectării complete a dorințelor persoanei decedate.

În același timp, testamentul, atunci când este întocmit de către specialiști, vă ajută să minimizați în mod legal impozitele plătibile la data transferului de bunuri către moștenitorii desemnați, spre exemplu prin înființarea unei Fiducii Testamentare.

Dat fiind desele schimbări legislative, în special din domeniul fiscal, un testament trebuie actualizat în mod permanent, pentru a ne asigura că obiectivele inițial stabilite rămân în continuare viabile.

Un testament, pe lângă modul de lichidare și distribuire a bunurilor deținute, prevede și desemnarea unui lichidator și de asemenea, mai poate conține desemnarea unui tutore pentru copiii minori.

În Canada, în cazul în care decesul survine fără existența unui testament prealabil, averea va fi distribuită conform legii existente în provincia în care se afla adresa de reședință a persoanei decedate. Astfel, bunurile rămase a fi moștenite vor fi distribuite prin împărțire între soțul/soția și copiii persoanei decedate. În mod normal, concubinii rămași în viață nu se bucură de privilegiul obținerii unei moșteniri în acest caz.

Ultimele articole

Articolul precedent
Articolul următor

Articole similare