Ați efectuat cheltuieli medicale în timpul anului?

cheltuieli medicale declaratie impozit
By: NEC Corporation of America - CC BY 2.0
cheltuieli medicale declaratie impozit
By: NEC Corporation of AmericaCC BY 2.0

Sistemul fiscal Canadian vă oferă posibilitatea deducerii acestora în cadrul declarației personale de impozit.

Statisticile publicate de Canada Revenue Agency, arată că, anual, sute de mii de familii canadiene omit să deducă în declarațiile personale sumele plătite pentru cheltuieli sau asigurări medicale. Acest lucru se întâmplă atât pentru titularul declarației de impozit, cât și pentru dependenții și soțul/soția acestuia.

Pentru a putea beneficia de creditele medicale legale la care orice persoană are dreptul, este nevoie să păstrăm facturile și chitanțele aferente sumelor nerambursate de asigurările medicale pe care le deținem. Rețineți că inclusiv primele de asigurare medicală din timpul anului sau chiar a celor de asigurare de voiaj (exclusiv doar pentru porțiunea aferentă cheltuielilor medicale)  plătite de fiecare persoană din familie sunt eligibile pentru calcularea creditului de impozit.

- Publicitate -

Foarte important, elementul care este uitat în 90% dintre cazuri este deducerea ca o cheltuială medicală a porțiunii de asigurare pe care angajatul o plătește din buzunarul propriu, alături de contribuția angajatorului. De obicei, în cadrul unui plan de asigurare de grup, firma angajatoare plătește doar o anumită porțiune din totalul primei planului de care beneficiază angajatul. Suma plătită de angajator se regăsește în căsuța « J A» a RL-1. Alături de aceasta, reglementările fiscale prevăd că angajatorul trebuie să adauge în fișele fiscale de sfârșit de an (anume T4 și RL-1) o căsuță specială, care să cuprindă cuantumul contribuției angajatului, astfel încât acesta să nu omită respectiv să poată deduce sumă în deplină cunoștință de cauză. Din păcate, majoritatea angajatorilor omit să adauge în fișele fiscale căsuțele adiționale și anume Căsuța # 85 în T4 și Căsuța #235 în RL-1. Dacă nu vedeți aceste căsuțe completate cu sume și știți că și dvs., în poziția de angajat, contribuiți cu sume către prima de asigurare medicală de grup, cereți angajatorului să vă furnizeze în scris sumele pe care le-ați plătit în timpul anului sub formă de deducere directă din salariul dvs. net.

Ca o noutate în acest an, începând cu 2014 devin admisibile și sumele plătite pentru achiziționarea, hrănirea și întreținerea animalelor de companie instruite în mod special pentru a avea grijă de persoanele care suferă de diabet sever. De asemenea, devin deductibile și plățile efectuate pentru programele de terapie oferite persoanelor cu dizabilități.

Un alt tip de cheltuială medicală, despre care deseori nu se cunosc multe detalii este acela al sumelor plătite pentru transport în vederea obținerii unui serviciu medical care nu este valabil în zona de rezidență a persoanei în cauză. Pentru a fi deductibile, sumele trebuie să fie plătite pentru o deplasare la o distanță mai mare de 40 de km. În cazul în care călătoriți peste 80 de km., puteți deduce și costul mâncării și al cazării. Legat de transport în mod specific, puteți fie deduce chitanțele de combustibil sau puteți folosi distanța în kilometri multiplicată cu rata per kilometru prescrisă de guvern.

Creditul de impozit pentru infirmitate sau handicap este de asemenea o noțiune omisă în cadrul deducerilor fiscale. Acest credit este disponibil pentru persoanele afectate în mod permanent de un handicap sau boală care, în general,  progresează în timp. În această categorie intră persoanele bolnave de Alzheimer sau cancer, iar creditul în acest caz devine disponibil imediat după punerea diagnosticului. Membrii de familie care au avut grijă de aceste persoane pot fi eligibile pentru acest credit chiar și după dispariția persoanelor bolnave, în anul decesului acestora. Pentru a beneficia de acest credit, atât la nivel federal cât și provincial este nevoie să primiți de la medic formularele prescrise de guvern în acest sens, respectiv T2201 pentru federal și  TP-752.0.14 pentru Quebec. în cele mai multe cazuri, certificatele emise de doctori vin să confirme problemele medicale avute de bolnav pe perioadă mai multor ani anteriori. În acest caz, declarațiile de impozit pot fi ajustate în consecință, în baza acceptării de către guverne a certificatelor de infirmitate emise și confirmate de medic.