Modificări privind ratele de impozit corporative în Quebec

planificare
By: Horia Varlan - CC BY 2.0

Ratele de impozit pentru o companie încorporată care are un venit net activ impozabil de sub 500 de mii de dolari vor suferi modificări în baza prevederilor bugetelor federal și provincial pentru perioada 2015-2016.

Astfel, bugetul federal prevede o reducere treptată a ratei de impozit actuală, de la 11% la 9%. Această reducere se va efectua în pași pe parcursul a 4 ani începând cu anul calendaristic 2016.

În același timp, bugetul provincial din Quebec, aduce importante modificări respectiv noi reglementări în privința condițiilor de eligibiliate pentru firmele mici care produc anual un venit net activ impozabil de sub $500,000.  Ca urmare, în Quebec, pentru anii fiscali corporativi care încep după data de 31 decembrie 2016, bugetul provincial 2015-2016 prevede următoarele amendamente:

- Publicitate -

– Păstrarea ratei curente de impozit de 8% va fi permisă în condițiile îndeplinirii unor condiții specifice;
– Creșterea ratei normale de 8% în anumite condiții;
– Exinderea ratei reduse de impozit de 4% (care până acum era specifică doar sectorului manufacturier) către sectorul primar și anume: agricultura, silvicultură, pescuit și vânătoare, minierit, extracția de gaz și petrol;
– Determinarea procentului aplicabil companiilor ce activează în domeniile menționate anterior în funcție de costul cu munca salarială și nu în funcție de valoarea mijloacelor fixe aflate în posesie.

Concret, modificările propuse de bugetul provincial 2015-2016 se traduc în următoarele măsuri concrete ce se vor aplică începând cu anii fiscali ce încep după data de 31.12.2016:

– Companiile eligibile sunt acelea care obțin un venit commercial activde maxim $500,000 (nu fac parte din această grupă activitățile de investiții, venit locativ, speculații bursiere, etc.) iar activele capitalizate ale acestora se situează sub limita de $10,000,000;
– În cazul firmelor care au un minim de 25% activitate în sectorul manufacturier și/sau primar rata de impozit va fi redusă la 4%.
– Companiile care desfășoară activitate în sectorul manufacturier sau primar într-un procent de sub 25% dar care îndeplinesc criteriul de a avea un minim de 3 angajați full-time vor avea o rată de impozit cuprinsă între 4% si8%
-Companiile care angajeaza minim 3 angajați și nu desfășoară nici un fel de activitate în domeniul manufacturier sau primar, vor avea o rată de impozit de 8%;
– Toate celelalte companii care nu îndeplinesc nicunul dintre criteriile menționate anterior sau o cobinatie dintre acestea, vor utiliza o rată de impozit generală de 11.8% în anul 2017, de 11.7% în 2018, de 11.6% în 2019 și de 11.5% în 2020.

Ca urmare, pentru anii fiscali care încep după data de 31.12.2016, pentru o companie mică cu venit activ net de sub $500,000 care se califică pentru rata de impozit redusă la nivel federal este posibil ca această calificare să nu fie valabilă și la nivel provincial.

Această situație poate avea loc în cazul în care compania respectivă, la nivel provincial nu îndeplinește condiția celor minim 3 angajați la timp plin sau condiția de a avea activitate în domeniul manufacturier sau primar de minim 25% din totalul activității sale anuale.

Aceste companii vor ajunge să plătească la nivel provincial procentele enunțate anterior aferente ratei generale de impozitare corporativă respectiv de 11.8% în anul 2017, de 11.7% în 2018, de 11.6% în 2019 și de 11.5% în 2020.