Filosoful Sorin Vieru a încetat din viață

negru
- Publicitate -

Profesorii și studenții Facultății de Filosofie a Universităţii din Bucureşti anunţă cu adâncă durere încetarea din viaţă, după o grea suferinţă, a prof. univ. dr. Sorin Vieru, personalitate de seamă a filosofiei şi a învăţământului filosofic românesc din ultimele decenii.

Sorin Vieru s-a născut în 1934 la Iași. A obținut titlul de doctor în filosofie în 1973 la Universitatea din București cu o teză intitulată Axiomatizări şi modele ale sistemelor silogistice (publicată în 1975).

- Publicitate -

A urmat stagii de pregătire profesională la Moscova, Bochum, New York, Helsinki, Paris, Budapesta.

Din 1996 a fost profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, iar din 2004 profesor emerit al aceleiași instituții.

A fost titularul unor cursuri esențiale pentru formarea studenților, precum Istoria logicii, Logică de ordinul I, Bazele inferențelor în științele sociale, cursuri speciale dedicate dialogurilor platoniciene (Apărarea lui Socrate, Timaios, Republica, Legile, Sofistul etc.) sau gândirii lui Gottlob Frege.

Prezența sa în amfiteatre și în sălile de seminar a fost în permanență aceea a unui înțelept care ne-a îndrumat cu delicatețe, tact și pricepere intelectuală spre scrutarea interogațiilor fundamentale ale gândului filosofic.

Discipol al lui Constantin Noica, a îmbinat într-un mod strălucit în activitatea sa interesele pentru istoria și filosofia logicii, pentru filosofia greacă sau pentru cea politică. Autor de lucrări de logică și filosofie: Încercări de logică vol. I și II, Riscul gândirii, Noile riscuri ale gândirii politice (ultimele două, împreună cu T. Robert), a publicat zeci de articole, studii și eseuri; traducător al unor opere fundamentale din gândirea lui Platon, R. Carnap, G. Frege, G.H. von Wright.

Sorin Vieru rămâne în amintirea noastră cu imaginea luminoasă și fragilă a cărturarului aflat în căutarea adevărului.

- Publicitate -
Exit mobile version