Poluarea petrolieră din Alberta e subestimată

Emisiile de gaze cu efect de seră provenind din extracţia şisturilor bituminoase din vestul Canadei sunt net superioare datelor declarate de reprezentanţii industriei petroliere, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Communications, citat de AFP.

Embed from Getty Images

Măsurători aeriene, realizate de o echipă de oameni de ştiinţă deasupra centrelor de extracţie a şisturilor bituminoase, din care este obţinut petrol, au permis să se observe o intensă emisie de gaze cu efect de seră (GES), “cu 13%-123% superioară celei estimate cu ajutorul datelor accesibile publicului”, afirmă autorii acestui studiu.

Embed from Getty Images

“Acest lucru se traduce printr-o creştere cu 64% a emisiilor anuale de GES provenind din exploatarea minieră în aer liber şi cu 30% a emisiilor globale de GES asociate şisturilor bituminoase (…) în raport cu cele declarate de reprezentanţii industriei petroliere”, precizează autorii studiului, din care majoritatea lucrează pentru guvernul canadian.

Această metodă de măsurare demonstrează emisii de GES mult mai mari decât datele tradiţional utilizate pentru a cuantifica impactul pe care industria petrolieră îl are asupra poluării atmosferice şi pentru a orienta, astfel, acţiunile climatice ale unei ţări în virtutea angajamentelor sale internaţionale, potrivit aceloraşi cercetători.

Embed from Getty Images

În conformitate cu angajamentele luate de Canada în 2015 în cadrul Acordului pentru climă de la Paris, această ţară trebuie să îşi reducă cu 30% emisiile de GES până în 2030 în raport cu nivelul din 2005. Or, în cel mai bun scenariu, Canada va reuşi să reducă aceste emisii cu doar 19%, a recunoscut în decembrie Ministerul Mediului.

Petrolul din zonele cu şisturi bituminoase din provincia Alberta, al treilea rezervor de “aur negru” al planetei, care contribuie cu aproximativ 10% la emisiile de GES ale ţării, rămâne un pilon al economiei canadiene, în pofida importantelor dificultăţi întâmpinate în ultimii ani cauzate de prăbuşirea preţului petrolului brut, scrie Agerpres.

P. R.
P. R.
Articolele semnate cu P.R. provin de la agențiile de presă cu care lucrăm sau din surse publice.

Ultimele articole

Articole similare