Acasă Copyright

Copyright

Toate materialele publicate în acest site sunt proprietatea Pagini Româneşti. Pagini Româneşti este o entitate legală cu sediul social în Terrebonne, Quebec, Canada.

Drepturile de autor pentru anumite articole sau fotografii pot aparţine unor terţe persoane.

PRELUAREA ARTICOLELOR

Niciun material de pe acest site nu poate fi publicat sau preluat într-o altă publicaţie, fie că aceasta este tipărită sau în format electronic (incluzând, dar nelimitându-se la, site-urile de ştiri, bloguri, newslettere, site-uri personale), fără a se întruni toate condiţiile următoare:

– citarea sursei
– dacă publicaţia este în format electronic, citarea sursei trebuie să fie OBLIGATORIU cu link către site-ul www.paginiromanesti.ca
– acordul nostru pentru a prelua materiale de pe site-ul nostru.

În cazul în care drepturile de autor aparţin unei terţe persoane, Pagini Româneşti va transmite cererea dvs. către deţinătorii drepturilor respective.

CITAREA ARTICOLELOR

Se pot prelua fragmente din articolele noastre, în limita a 100 de cuvinte, pentru a fi folosite sub formă de citate în alte articole, dacă se îndeplinesc toate condiţiile următoare:

– respectarea limitei de cuvinte amintite în paragraful anterior
– citarea sursei
– dacă publicaţia este în format electronic, citarea sursei trebuie să fie OBLIGATORIU cu link către site-ul www.paginiromanesti.ca

Dacă sesizaţi texte sau imagini pentru care aveţi motive întemeiate să credeţi că vă aparţin, vă rugăm să ne scrieţi la adresa contact@paginiromanesti.ca, pentru a remedia situaţia.

Exit mobile version