Misiune

Pagini Româneşti se străduieşte să joace un rol pozitiv în:

– catalizarea comunicării între românii care trăiesc în Canada
– vehicularea limbii române corecte şi actuale
– sprijinirea culturii româneşti în spaţiul nord-american
– facilitarea integrarii în societatea de adopţie a românilor nou veniţi
– consolidarea încrederii şi coeziunii în interiorul comunităţii româneşti din Canada