Registre literare

S-a văzut din exemplul lui Creangă că, pentru producerea anumitor efecte, mai important decât subiectul este registrul în care este el tratat. Cuvântul cheie din definiţia de dicţionar a registrului literar - şi anume ...

Romancierul şi eseistul militant PASCAL BRUCKNER

Romancierul şi eseistul francez de origine elveţiană Pascal Bruckner s-a născut în 1948, la Paris, într-o familie protestantă. Viaţa şi opera lui sunt, într-un fel, reprezentative pentru un tip de identitate, des întâlnit în...

Literatura ca joc

Într-un sensibil elogiu al lecturii, scriito­rul Jean-Michel Maulpoix spunea, pe urma multor altora, că ea îmbogăţeşte spiritul cu noi trăiri şi sentimente. Elogiul era încheiat cu un citat din Montaigne: "a deprinde un copil...

Viteza de lectură

Toată lumea cunoaşte latinul festina lente - grăbeşte-te încet -, unul dintre adagiile preferate ale împăraţilor romani Augustus şi Titus şi deviza heraldică a lui Cosimo de Medici. Pentru Émile Faguet, în L’Art de...

Jocul de marionete

Cine  nu cunoaşte dialogul cu care începe O scrisoare pierdută, dintre prefectul Tipă­tescu, indignat de un articol apărut în jurnalul Răcnetul Carpaţilor, şi poliţistul Pristanda, care-i dă dreptate în mod reflex, grijuliu să nu-şi...

Crochiu Scott Fitzgerald : Un scriitor intrat în legendă

Francis Scott Fitzgerald a fost văzut de contemporanii săi ca un ins cu daruri excepţionale, atras irepresibil către o viaţă autodestructivă. Şi biografia şi opera lui au intrat în legendă încă din timpul vieţii....

Sintagmă şi paradigmă

Discuţia despre lectură, sensul operei, competenţa cititorului, receptarea estetică a unui text etc. ne-ar atrage, dacă am dori să intrăm într-o analiză aprofundată, în domenii limitrofe literaturii, cu care aceasta se află într-o strânsă,...

Crochiu Carlos Castaneda : Între şamanism şi ficţiune

Există scriitori-medici (A. P. Cehov), scriitori-savanţi (Claude Lévy-Strauss), scriitori-politicieni (Winston Churchill), numeroşi scriitori ingineri, ziarişti, profesori etc., iar statutul lor social dublu este, nu rareori, la fel de exemplar şi în literatură ca şi...

Elitism şi competenţă

Afirmaţiile categorice ale scriitoarei Edith Warton despre "viciul lecturii" erau un semn al timpului. În lumea literară, lectura nu avea cum să fie dispreţuită, dar ceea ce era nou în secolul al XIX-lea era...

Plagiatul e de la sfinţi

Preeminenţa citito­rului faţă de autor şi de text, despre care scriam în episodul trecut, nu trebuie înţeleasă ca făcând parte dintr-o realitate conflictuală. Este vorba de ultima etapă a unei evoluţii care a început...

Magazin & Știință