Fanarioţii şi secolul luminilor

Asociaţia Culturală Română vă invită sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 11.00, la conferinţa Les Phanariotes et l’Aube des Lumières”, prezentată de profesorul Jacques Bouchard, de la Université de Montréal.Aceasta va avea loc la sediul Asociaţiei, 6767 Chemin de la Côte-des-Neiges, salonul 602, Montréal.

Conferinţa va prezenta re­zultatul cercetărilor făcute de profesorul Bouchard în 2010, în Biblioteca Universitaţii din Iaşi cu privire la documente din se­-co­­lele XVII şi XVIII asu­pra lite­raturii şi istoriei Româ­niei.

Profesorul quebechez Jacques Bou­chard a pri­mit recent titlul de mem­bru de onoare al Institutului de studii sud-est europene al Academiei Române, ca recu­noaş­tere a importanţei şi calităţii stu­diilor sale asupra relaţiilor cul­turale ro­mâ­no-greceşti din perioada men­ţio­nată. El este mem­bru al Societă­ţii Regale Cana­diene şi a fost distins cu Crucea de Aur a Le­giu­nii de onoare a Republi­cii Elene.

P. R.
P. R.
Articolele semnate cu P.R. provin de la agențiile de presă cu care lucrăm sau din surse publice.

Ultimele articole

Articolul precedent
Articolul următor

Articole similare