Régie du logement, ajutor pentru proprietari şi chiriaşi

Citește și

Acest orga­nism provincial, împuternicit cu gestionarea pie­ţei locative rezidenţiale, are ca misiune informarea cetăţenilor cu privire la drep­turile şi obli­­gaţiile ce decurg dintr-un contract de închiriere, în scopul de a evita conflictele, de a favoriza re­glarea amiabilă a relaţiilor dintre proprietar şi chiriaş, de a decide în privinţa litigiilor dintre aceştia.

Régie du logement este singurul organism abilitat să judece cauzele privind contracte de în­chi­riere pentru spaţii locative rezi­den­ţiale, atunci când suma cerută sau va­loarea lucrului reclamat nu depăşeşte 70.000 $. Tot de competenţa sa sunt şi alte cazuri, cum ar fi prelungirea duratei unui contract de închiriere, schimbarea destinaţiei unui spaţiu sau intrarea în posesia unui spaţiu locativ rezidenţial, indiferent de suma în litigiu. Régie du logement decide şi în litigii privind demolarea unui imobil, înstrăinarea unui spaţiu situat într-un imobil, împărţirea unui imobil în coproprietate diviză şi depozitul unei chirii.

- Publicitate -

Aşa cum am arătat, Régie du logement informează locatarii şi proprietarii despre drepturile şi obligaţiile lor referitoare la închirierea unui spaţiu locativ şi, în general, cu privire la dispoziţiile cuprinse în Loi sur la Régie du logement. În acest sens, organismul oferă un serviciu de informare prin telefon, consultaţii individuale, pliante cu infor­ma­ţii gratuite şi un site internet interactiv.

Régie du logement furnizează şi formulare pentru contractele de închi­riere, de reziliere, de subînchiriere sau de convenţii şi favorizează reglarea amia­bilă între părţile aflate în litigiu, propunând întâlniri de reconciliere între acestea.

Cererile adresate la Régie costă, în general, 60 $, cu excepţia cazurilor de modificare de contract, revizuire, fixare sau reducere a chiriei, de contestare a modi­ficărilor de chirie, precum şi a revizuirii unei decizii de tribunal, cazuri în care taxele variază în funcţie de cuantumul lunar al chiriei.

- Publicitate -

În urma depunerii unei cereri la Régie du logement, vi se acordă posibi­-litatea de a apela la un serviciu de conciliere, pe care puteţi să-l acceptaţi sau să-l refuzaţi. În cazul în care acceptaţi acest serviciu, însă nu aţi reuşit să ajun­geţi la nicio înţelegere cu partea adver­să, procedura judiciară va continua. Da­că însă, în urmă concilierii, se încheie o convenţie, procedura este suspendată.

La audieri, dvs. vă puteţi prezenta singur sau puteţi fi reprezentat, în anumite situaţii, inclusiv de către un avocat, în condiţiile stabilite expres de că­tre Régie du logement, care are propriile reguli de funcţionare. Procedura se va desfăşura în faţa unui régisseur şi nu a unui judecător. Le régisseur  este un avocat sau un judecător numit special de guvern pe acest post.

În provincia Québec, există mai multe birouri ale Régie du logement. Puteţi să găsiţi biroul cel mai apropiat vizitând site-ul acestui organism.

- Publicitate -
- Publicitate -
On continue de se protéger!

Ultimele articole

Emmanuel Macron: Franța, gata să trimită trupe NATO în România

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat azi că Franța este pregătită să contribuie cu trupe NATO în România. Potrivit președintelui...
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -